Thai Caesar Salad

hearts of romaine, Thai “Caesar” dressing, crispy parmesan frico – 10